ty_01

video khuôn

 • Đúc index-2k cổ điển

  hơn
 • Khuôn lõi đóng mở với thanh trượt chèn

  hơn
 • Khuôn lắp đường ống với nhiệt hợp điện

  hơn
 • Khuôn đường hầm đặc biệt trong PPS

  hơn
 • Khuôn ren trong thanh trượt

  hơn
 • Khuôn y tế nhiều khoang

  hơn
 • Khuôn ren trong

  hơn

sản phẩm khuôn

 • Water-assisted mold

  Khuôn hỗ trợ nước

  hơn
 • Thread un-screwing mold

  Khuôn tháo ren

  hơn
 • Pipe core-pulling mold

  Khuôn kéo lõi ống

  hơn
 • Oblique core pulling mold

  Khuôn kéo lõi xiên

  hơn
 • Insert mold injection molding manufacturer

  Chèn nhà sản xuất khuôn ép phun

  hơn
 • Hot Runner Plastic Injection Mold

  Khuôn ép nhựa Hot Runner

  hơn
 • Gas-assisted mold

  Khuôn hỗ trợ khí

  hơn