เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554

DT-TOTALSOLUTIONS ทุ่มเทในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตการฉีด การประมวลผลฮาร์ดแวร์ การผลิตระบบอัตโนมัติ เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์อาหาร และการประกอบอัตโนมัติ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ควบคุมคุณภาพ

DT-TOTALSOLUTIONS แสวงหาคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงระบบและมาตรการการจัดการคุณภาพ เราปฏิบัติตามระบบการควบคุมคุณภาพสูงอย่างเคร่งครัดเพื่อตอบสนองทุกโครงการ

quality-03
quality-02
quality-01